BeoWMS/ Magacin po Vašoj meri

Šta nudimo

  • Analiza procesa i definisanje logističkih procedura
  • Optimizacija i unapređenja postojećih procedura i procesa
  • Softver
  • Hardver
  • Podrška
  • Integracija sa drugim softverskim sistemima i modulima
  • Izrada novih softverski modula po zahtevu klijenata ili procesa
  • Projektovanje i planiranje IT infrastrukture

Proizvodnja i prerada smrznutog voća i povrća.

Proizvodnja polietilenske i papirne ambalaže.

Proizvođač HVAC proizvoda i sanitarne opreme.