BeoWMS/Magacin po Vašoj meriWMS sistem obuhvata brojne procese koji su važni tokom isporuke robe, prijema, popisa, repozicioniranja robe u magacinu, konverzije robe iz jednog oblika pakovanja u drugi, komisioniranja, dopune lokacija, povrata robe od kupca kao i integracije sa ostalim sistemima lanca snabdevanja.

Prilikom skladištenja, komisioniranja i drugih operacija u skladištu, koriste se optimalni algoritmi za popunjavanje lokacija po frekvenciji ili gabaritu robe, obračun optimalnog komisionog puta, praćenje FIFO/FEFO/LIFO ostalih principa u zavisnosti od rokova trajanja, kupaca, vrsta robe...