BeoMES/ Upravljajte proizvodnim procesima u realnom vremenu

Sledljivost lotova i sirovina


Sledljivost i genealogija su dva načina za prevazilaženje problema u vezi sa praćenjem serija i materijala koji se koriste tokom proizvodnih operacija.

Za svaki proizvedeni lot i seriju, rešenje BeoMES može zabeležiti širok spektar informacija: korišćene sirovine i recepture, vrste ambalaže, izvedeni procesi, korišćene mašine, uključeni operateri proizvodnje i kontrole, utrošeno vreme i iskorišćenje poluproizvoda.

Za svaku sirovinu, poluproizvod ili gotov proizvod može se pratiti postupak nazad do dobavljača i proizvođača.

Upravljanje kvalitetom


BeoMES nudi posebne funkcialnosti za izvođenje testova i kontrola kvaliteta sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda.

Testovi rade u realnom vremenu i omogućavaju trenutnu reakciju ako se pojave problemi u procesu proizvodnje.

Kroz ove analize kvaliteta kompanije mogu utvrditi glavne uzroke neusklađenosti i mogu poduzeti korektivne mere kako bi povećale kvalitet proizvoda.

Planiranje proizvodnje


Polazeći od informacija kao što su trebovanja kupaca, recepti ili sastavnice, redosled proizvodnih procesa, dostupne mašine ili druga vremenska ograničenja u vezi sa vremenom pripreme mašine, kvalifikacijom osoblja, stanjem mašine, rešenje za organizaciju proizvodnje pruža korisniku detaljno planiranje aktivnosti za neposredni naredni period: sati, dana i nedelja.

BeoMES pruža pregled radnih naloga, proizvodnih mogućnosti, upotrebe resursa, koraka za svaku operaciju i vremena potrebnog za njihovo izvršavanje.

Rešenjem za planiranje proizvodnje možete lako odrediti potrebe za sirovinom, obezbeđujući tako blagovremeno dostupnost sirovina u potrebnim količinama, istovremeno održavajući nizak nivo zaliha.

KPI – Proizvodni pokazatelji učinka


Planiranje u odnosu na stvarnu proizvodnju, efikasnost opreme, radnika, škarta i kvaliteta gotovog proizvoda.

BeoMES omogućava izračunavanje i analizu glavnih pokazatelja performansi proizvodnje uključujući: efikasnost po operateru, mašini, radu, odnos između planiranog i praćenog vremena, sljedivosti i procese proizvodnje materijala, kontrolu kvaliteta i održavanje robe, kao i planiranje gotovih kapaciteta.

Praćenje proizvodnje u realnom vremenu


Praćenje proizvodnje u realnom vremenu može se izvršiti automatski i pomoću namenskih alata za prikupljanje podataka, kao što su I/O kartice, PLC-ovi, kao i ubacivanje podataka direktno u aplikaciju od strane zaposlenih.

To omogućava menadžerima kompanije da budu trajno povezani i svesni statusa proizvodnih naloga i mogu da nadgledaju efikasnost svakog zaposlenog, mašine ili radnog centra sa bilo kog računara, tableta ili telefona koji su povezani na sistem.

Real time monitoring omogućava planeru da upravlja procesima i isproba alternativne strategije poput promene redosleda prioriteta ili dodavanja nekih ključnih aktivnosti održavanja resursa.

Proizvodnja i prerada smrznutog voća i povrća.

Proizvodnja polietilenske i papirne ambalaže.

Proizvođač HVAC proizvoda i sanitarne opreme.