BeoWMS/Magacin po Vašoj meriWMS sistem pomaže u smanjenju vremena isporuke i grešaka u tačnosti porudžbina, a to znači da je više kupaca zadovoljno svojim porudžbinama, što zauzvrat znači veću prodaju.

Povećana tačnost će direktno uticati na vreme koje je potrebno da neka operacija bude izvršena, a što je vreme kraće, to je klijent srećniji.