BeoWMS/The best client is a satisfied client


BeoSOFT

WMS sistem može značajno poboljšati odnos sa kupcima i dobavljačima pružajući bolju transparentnost, bržu isporuku, veću preciznost i automatske komunikacijske tokove. Implementacija ovih strategija zavisiće od specifičnih potreba i poslovnih ciljeva vaše kompanije.

Povećana tačnost će direktno uticati na vreme koje je potrebno da neka operacija bude izvršena, a što je vreme kraće, to je klijent srećniji.

Unapređenje odnosa sa kupcima:

  • Brzo izdavanje robe: WMS vam omogućava bolju kontrolu nad zalihama i bržu obrade porudžbina. Ovo dovodi do brže i tačnije isporuke proizvoda vašim kupcima, što poboljšava njihovo zadovoljstvo.

  • Transparentnost zaliha: Pomoću WMS-a možete pružiti svojim kupcima bolju vidljivost nad svojim zalihama. To im omogućava praćenje statusa porudžbenica i dostupnosti proizvoda, što povećava njihovo povjerenje.

  • Personalizacija usluge: Analiza podataka koje WMS prikuplja može vam pomoći da bolje razumete potrebe svojih kupaca. Na osnovu tih podataka možete pružiti personalizirane usluge i proizvode, što povećava njihovo zadovoljstvo

  • Tačne informacije o statusu: WMS može automatski generisati obaveštenja o statusu porudžbina, praćenju isporuke i slično. Ovo smanjuje potrebu za manuelnim komunikacijama i omogućava kupcima da budu informisani u realnom vremenu

Unapređenje odnosa sa dobaljačima:

  • Bolje planiranje nabavke: WMS softver vam omogućava bolje praćenje zaliha i brži uvid u potrebe za nabavkom. To vam omogućava da efikasnije komunicirate sa svojim dobavljačima i bolje planirate nabavku.

  • Automatizacija: WMS može automatski generisati porudžbenice za dopunu zaliha kada se nivo smanji do određenog minimuma za određeni artikal. Ovo olakšava komunikaciju sa dobavljačima i smanjuje rizik od nestašice.

  • Bolje praćenje dobavljača: WMS vam omogućava praćenje kako brzo i pouzdano dobavljači ispunjavaju vaše porudžbine. Ovo vam pomaže da bolje ocenite njihovu uslugu i donosite prave odluke o nastavku saradnje.

  • Komunikacija: Integracija WMS-a sa informacionim sistemima dobavljača može olakšati razmenu informacija o porudžbinama, isporukama i zalihama. To ubrzava procese i smanjuje potrebu za manuelnim intervencijama.