BeoWMS/ Magacin po Vašoj meriBez WMS sistema nikada ne možete biti sigurni gde je nestala određena roba, koja nije stigla do klijenta i koja se ne nalazi u magacinu. Krađe su moguće, te je zato sistem koji će biti u stanju da prepozna svakog zaposlenog kada se prijavi na sistem ono što će povećati sigurnost kako robe, tako i podataka.

Uvek ćete znati gde se nalazi određeno transportno pakovanje, i ko ga je tu stavio. Na taj način ćete dodatno smanjiti troškove i vreme koje je potrebno da dođete do određenog pakovanja.

Zaposlenima u magacinu se mogućnost greške ograničava i svodi na minimum.