BeoWMS/ Magacin po Vašoj meriWMS sistem za upravljanje zalihama sa više skladišta omogućava vam da u realnom vremenu pratite i upravljate zalihama u različitim skladištima. Moći ćete da upravljate porudžbinama za svako svoje skladište sa centralne lokacije.

Upravljajte svim dolaznim i odlaznim pošiljkama u okviru jednog objedinjenog sistema. Sistem automatski bira najbliže skladište za ispunjavanje porudžbina, tako da možete uštedeti troškove isporuke i brzo zadovoljiti zahteve kupaca.

BeoWMS podržava različite tipove i tehnologije skladištenja: klasična regalna skladišta, podna skladišta, drive in i blok lokacije, protočni regali, automatska i poluautomatska skladišta.