BeoWMS/Magacin po Vašoj meri


BeoSOFT

WMS sistem omogućava tačno skladištenje, raspoređivanje i izdavanje zaliha, pružajući kompanijama priliku da steknu uvid na višem nivou o tome koliko je svaka zaliha zaista potrebna.

Zbog toga mogu istovremeno smanjiti zalihe i optimizovati minimanu zalihu kako bi uštedeli prostor.