BeoWMS/Smanjenje troškova


BeoSOFT

WMS sistem procese upravljanja skladištem čini jednostavnijim, bržim i produktivnijim te time omogućava smanjenje troškova celokupnog poslovanja, optimizuje i skraćuje poslovne procese.

Stategije za smanjivanje troškova:

  • Optimizacija skladišnih kapaciteta: WMS omogućava bolje praćenje i upravljanje dostupnim skladišnim kapacitetima. Ovo pomaže u smanjenju potrebe za prekomernim skladištenjem i boljem iskorištavanju prostora.

  • Bolje planiranje zaliha: WMS pruža bolji uvid u trenutne zalihe i njihovu rotaciju. To omogućava bolje planiranje nabavke, smanjenje zaliha viška i manje skladištenih zaliha koje bi mogle postati zastarele.

  • Optimizacija putanje: WMS omogućava optimalno smeštanje proizvoda unutar skladišta kako bi se minimizirala udaljenost koju skladištari ili uređaji za manipulaciju trebaju preći kako bi došli do proizvoda. Ovo smanjuje vreme potrebno za izvlačenje i omogućava efikasniju obradu narudžbi.

  • Poboljšano praćenje narudžbi: Kroz WMS, proces obrade narudžbi postaje transparentan i efikasan. To dovodi do manjeg broja grešaka u isporuci, što smanjuje troškove povezane s vraćanjem proizvoda i ispravkom grešaka.

  • Smanjenje vremena čekanja: Automatizacija procesa unutar skladišta uz pomoć WMS-a može smanjiti vreme čekanja i nepotrebnih zastoja u procesima, čime se povećava produktivnost radnika.

  • Bolja kontrola kvaliteta: WMS omogućava bolje praćenje datuma isteka, serija proizvoda i njihovih specifičnih karakteristika. To pomaže u smanjenju gubitaka zbog isteka roka trajanja ili lošeg kvaliteta proizvoda.

  • Smanjenje ljudskih grešaka: WMS automatski upravlja i dokumentuje mnoge zadatke koji su ranije zahtevali manuelne unos podataka, čime se smanjuje verovatnoća ljudskih grešaka.

  • Poboljšana analitika: WMS pruža detaljne podatke i analize o performansama skladišta i procesima. Ovo omogućava identifikaciju oblasti koje zahtevaju optimizaciju i poboljšanje.

  • Smanjenje radne snage: Efikasnija upotreba WMS-a može smanjiti potrebu za velikim brojem radnika, što može doprineti smanjenju troškova radne snage.

  • Bolje upravljanje povratima: WMS olakšava proces obrade i praćenja vraćenih proizvoda, smanjujući vreme potrebno za njihovu ponovnu upotrebu ili otpis.